1. Բառերի բաղադրիչները գրել միասին, առանձին կամ գծիկով:

Օպերլիազոր, օտարանուն, օրավուր, ֆիլմաշխարհ, յուրաքանչյուր ոք, ֆոտոթղթակից, յոթանասունմեկ, նեղսիրտ, ներդիր, կաղեկաղ, նեոռոմանտիզմ, նախօրոք, ծայրաստիճան, ծովից ծով, կազմխորհուրդ, ծնողկոմիտե, կրակմարիչ, հետգրություն, ճառասաց, սեղանընկեր, հետմահու, նախքան, ճարտարապետ-շինարար, հյութքամիչ, հրամկազմ, ութոտնուկ, ունկնդրել, ուզած-չուզած, քաջառողջ, քաղծառայություն, երեսսրբիչ, իսպառ, լայնէկրան, մերձիմահ, միջին հայերեն, ոլոր-մոլոր, բևեռաստղ, սուտմեռուկ, սևանուն, ցախավել, ութանկյուն, տերհայր, փայտփորիկ, ցայժմ, լայնեզր, առերես, առաջն առնել, սուրանկյուն, երեքդռնանի, կուզեկուզ:

Реклама

Test

1. Թարգմանել տրված արտահայտությունները

Ողջույն — hello
Բարի առավոտ — good morning
Բարի օր — good day
Բարի երեկո — good evening
Բարի գիշեր — good night
Կտեսնվենք — see you
Հաճելի էր քեզ հանդիպել — I’m glad to meet you, nice to meet you
Շնորհակալություն — thank you
Խնդրեմ — not at all, welcome
Ներեցեք — I’m sorry, excuse me
Հոգ չէ, ոչինչ — It’s ok, never mind
Առողջություն — blass you
Շնորհավորանքներս — my congrats
Ցավակցում եմ — my condolances
Թույլ տվեք ներկայացնել իմ ընկերոջը — let me introduce my friend
Հաջողություն — good luck, bye

2. Պատմիր քո մասին

I am Hripsime Petrosyan, I am 32 years old, I have got a husband, two children, a son and a daughter, and I love them all very much. I am a student now at the collage of Mkhitar Sebastaci and I am going to work as a teacher.

3. Թարգմանել

Տատիկ, պապիկ — grandmother, grandfather
Մայրիկ, հայրիկ, ծնողներ — mother, father, parents
Քույր, եղբայր — sister, brother
Որդի, դուստր, երեխաներ —  son, daughter, children
Քեռի, հորեղբայր, հորաքույր, մորաքույր — uncle, aunt
Զարմիկ, թոռնիկներ — nephew, niece
Խորթ մայր, կնքահայր — stepmother, godfather
Սկեսուր, սկեսրայր — mother — in — low, father — in — low
Հարս, տեգր — sister — in — low, brother — in — low
Կին, ամուսին — wife, husband

4. Գրել շաբթվա օրերը

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.

5. Տեղադրել նախդիրները

On Monday, in August, at 5 o’clock, at night, in the evening, in 1998

6. Նկարագրել ընկերներից որևէ մեկին
(արտաքինը, բնավորությունը)

My best friend is 37 years old, she is not tall and slim, she has dark brown hair and eyes. She is kind and a good man, so I can trust her easily in any situation.

7. Նկրագրել բնակարանը` օգտագործելով սենյակների և կահույքների անվանումները

My flat is not big. There are three rooms, a kitchen, a hall, a balcony, a bathroom and a toilet in my flat. There is a television, a computer, a sofa and two armchairs in my guest — room. There is also a big table with it’s six chairs in the room. There is a cupboard and a big carpet on the floor. So I like my flat very much.

Թարգմանական աշխատանք

Вишня сорт «Владимирская»

Сорт русской народной селекции. Отличается высокой устойчивостью к зимам, отличными вкусовыми и технологическими свойствами. Дерево небольшое, 3-3,5 м высоты, средней силы роста. Крона округлая, плакучая, кора на штамбах темно-серая, почти черная, на молодых ветвях желто-коричневая. Листья средней величины, обратнояйцевидной формы, коротко-заостренные, темно-зеленые, со вдавленными в мякоть жилками, создающими характерную для этого сорта гофрированность, пластинка листа вогнутая, так как слегка сложена по главной жилке, край листа городчатый, ровный.

Плоды вишни средней величины, весом 2-2,5 г. Ягоды слегка приплюснутые, реповидной формы, шов едва заметен. Окраска темно-красная, почти черная, подкожные точки многочисленные, серые, кожица плотная, блестящая. Мякоть темно-красная, плотная, сочная, кисло-сладкого вкуса, качество мякоти очень хорошее, сок окрашенный, косточка округлая, свободная. Срок созревания — средний.

На третий год после посадки урожай с дерева составил 1,5 кг вишен, на четвертый — 3,3 кг. Рекомендуется для садоводства в областях с холодным климатом.

Բալենու սորտ «Վլադիմիրսկայա»

Ռուսական ժողովրդական սելեկցիայի սորտ: Տարբերվում է բարձր դիմացկունությամբ ձմռանը, գերազանց համային և տեխնոլոգիական հատկություններով: Ծառը մեծ չէ՝ 3-3.5 մ բարձրությամբ, միջին չափի: Պսակը կլոր է, վարսավոր, ծառաբների վրայի կեղևը մուգ մոխրագույն է, գրեթե սև, դալար ճյուղերին դեղնաշագանակագույն է: Միջին մեծության տերևները նման են թարս ձվի, տակը սրաձև է, մուգ կանաչ, պտղամիսը երակներով է և փոսիկներով, որոնք ստեղծում են այդ սորտին բնորոշ ծալքավորում, տերևի մակերևույթը փոսընկած է, կարծես թեթևակի տեղադրված է գլխավոր երակով, տերևի ծայրը ուղղանկյունաձև է, հավասար:
Բալենու միջին մեծության պտուղները կշռում են 2-2.5 գ: Հատապտուղները թեթևակի տափակ են, շաղգամաձև, կարերը հազիվ են երևում: Գույնը մուգ կարմիր է, գրեթե սև, ենթամաշկային կետերը բազմաքանակ են, մոխրագույն, թաղանթը ամուր է, փայլուն: Փափկամիսը մուգ կարմիր է, ամուր, հյութալի, թթվաքաղցր համի, փափկամիսը շատ լավ որակի է, հյութը գունավոր, կորիզը կլոր է, դատարկ: Հասունացման ժամկետը — միջին:
Տնկելուց հետո երրորդ տարում ծառի բերքը կազմում էր 1.5 կգ բալ, չորրորդում՝ 3.3 կգ: Խորհուրդ է տրվում ցուրտ կլիմայական շրջաններում այգեգործության համար:

Հիշողությունը զարգացնող խաղեր

Հիշողությունը բարդ գործընթաց է, որ երեք հիմնական փուլերից է կազմված: Առաջին փուլում ուղեղը «ամրագրում է» զգայարանների միջոցով ստացած ինֆորմացիան, երկրորդին` հիշում է այն, իսկ երրորդին արդեն վերարտադրում:

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Այս խաղերը հետաքրքիր են երեխաների ու մեծահասակների համար և իսկապես շատ կարևոր են հիշողությունը զարգացնելու համար: Ես և երեխաներս միշտ հաճույք ենք ստանում նման խաղեր խաղալիս:

Հիշողություն

Հիշողությունը մարդու փորձի մտապահումը, պահպանումը և հետագա վերարտադրումն է: Մարդու հիշողությունն իրենից բարդ երևույթ է ներկայացնում: Այն ունի մի շարք գործընթացներ, հոգեբանական առանձնահատկություններ: Հիշողությունն ընկած է մյուս հոգեկան գործընթացների հիմքում:
Ըստ ծագման հիշողություն լինում է`

ֆիլոգենետիկական, որը ներառում է ժառանգական մեխանիզմների միջոցով ծնողների կողմից ստացված ինֆորմացիան: Այն դրսևորվում է անպայման ռեֆլեքսների և դրանց զուգորդությունների՝ բնազդային գործողությունների ձևով:

Օնտոգենետիկական հիշողությունը կազմում է մարդու անհատական զարգացման ընթացքում ձեռք բերած ինֆորմացիան:
Ըստ մարդու գործունեության նպատակի հիշողությունը լինում է՝

Ոչ կամածին հիշողության դեպքում մարդն իր առջև նպատակ չի դնում ընկալածը պահպանելու և վերարտադրելու համար:

Կամածին հիշողության դեպքում մարդն իր առջև նպատակ է դնում ընկալվածը պահպանելու և վերարտադրելու: Մարդու կյանքի առաջին տարիներին գիտելիքների, կենսափորձի կուտակման և վարքի իրագործման հիմնական մեխանիզմը ոչ կամածին է: Վաղ մանկության տարիներին երեխան իր առջև չի կարող գիտակցորեն շրջապատի երևույթները կամ մեծահասակների խոսքը մտապահելու և անհրաժեշտության դեպքում վերարտադրելու խնդիր դնել: Տարիքի մեծացման հետ զուգընթաց քանի գնում մեծանում է կամածին հիշողության դերը:
Ըստ հոգեկանում ընկալված ինֆորմացիայի պահպանման տևողության առանձնացվում են՝

Կարճատև հիշողություն- ինֆորմացիան մեկ անգամ ընկալելուց հետո մտքում պահելու և վերարտադրելու երևույթն է: Ընկալումից մինչև վերրտադրության ավարտը տևում է մի քանի վայրկյան:

Երկարատև, տևական, երկարաժամկետ հիշողության դեպքում ընկալված ինֆորմացիան պահվում շատ երկար՝ կրկնելոը և վերարտադրելու շնորհիվ:

Օպերատիվ հիշողություն, որն ընկած է կարճատև և երկարատև մակարդակների միջև: Դրանց օգնությամբ ապահովվում է մարդու ընթացիկ գործունեությունը, այդ գործության մեջ մտնող գործողությունների և գործառնությունների կատարումը:
Ըստ մտապահվող նյութի բնույթի լինում է՝

Շարժողական հիշողությունը, որն անհատի կողմից իր իսկ կատարած շարժումներն ու դրանց համակարգերը մտապահելու, պահպանելու և վերարտադրելու երևույթն է:

Պատկերավոր հիշողություն դեպքում ինֆորմացիան մտապահվում և վորարտադրվում է մտապատկերների միջոցով- տեսողական, հոտառական, լսողական…:

Հուզական հիշողությունը հույզերի ու հուզական վիճակների մտապահումն ու վերարտադրումն է:

Խոսքային տրամաբանական կամ սիմվոլիկ հիշողությունը բառերի, հասկացությունների ձևով արտահայտված ինֆորմացիայիմտապահումն ու վերարտադրումն է:

Это я

Я Рипсиме Петросян, мне 32 года, я окончила Ереванский государственный колледж гостиничиного сервиса и туризма гуманитарного отдела английского языка, я имела практику в гостинице «Ереван». Я также имею образование парикмахера и тоже работала. У меня есть семья, двое замечательных детей. Они мой мир, моя жизнь пуста без них и бессмысленна. Я делаю все, чтобы мои дети улыбались. Я должна быть хорошей матерью для своих детей.
Сейчас я учусь в колледже Mkhitarа Sebastatsi и собираюсь стать воспитателем в детском саду. Я люблю детей и их уникальный мир. Люблю жизнь своей добротой и горью. Мне нравится бороться за благополучие моей семьи. Люблю жить правильно и быть счастливым. Люблю свою родину, независимо от всего. Люблю себя и свою бесконечную любовь.

Это слайд-шоу требует JavaScript.